NTR KR Vijayala LakshmiKataksham Telugu Movie

NTR KR Vijayala LakshmiKataksham Telugu Movie

అలనాటి తెలుగు చిత్రాలలో వినోదంతో పాటు సమాజ శ్రేయస్సుకోసం సందేశాలు కూడా కధనంలో కలసి చక్కగా కుటుంబంతో కలసి చూడదగిన చిత్రాలే ఎక్కువగా ఉంటే, వాటిలో లక్ష్మికటాక్షం చిత్రం ఒకటి. NTR KR Vijayala LakshmiKataksham Telugu Movie చిత్రాన్ని విఠలాచార్య దర్శకత్వం వహించారు.

రాజవంశీకులు భద్రపరిచిన నిధిసంపదకోసం శృంగారవరపు రాజ్యం వారు, పురందర రాజ్యం వారు కొన్ని తరాలుగా పోరాడుతూ ఉంటారు. అలాగే శృంగారవరపు రాజ్య మహారాజు మధురవర్మ గురువు అయిన కోదండపానేశ్వరుడు తన శిష్యగణంతో గ్రంధాలు అన్ని తిరగేస్తారు. లక్ష్మి బాండారం (LakshmiBandaram) గురించి తాళపత్ర గ్రంధాలలో వెతికి ఆ లక్ష్మి బాండారం ఎక్కడ ఉందో కనిపెట్టిన రాజగురువులు కోదండపాణి తన ఇద్దరు శిష్యులు వినయదండ (M Balaiah), ప్రచండ (Kaikala Satyanarayana)లతో శృంగారపురపు మండలేశ్వరుడు మధురవర్మ మహారాజు దగ్గరకి వెళ్తాడు. గురువుగారి కోసమే ఎదురు చూస్తున్న మధురవర్మ.

గురువుగారు రాగానే ఆసనం ఇచ్చి, గౌరవించి, లక్ష్మిబండారం గురించిన వివరాలు ఏమైనా తెలిసాయ అని అడుగుతారు. డానికి గురువుగారు లక్ష్మిబాండారం రహస్యం మీ సింహాసనం క్రిందనే ఉన్నాయి అనగానే, సింహాసనం దగ్గర నిక్షిప్తం చేసిన వివరాలు గురువుగారికి ఇస్తారు. మీ వజ్రనాథ వంశంలో తొమ్మిదవ తరంవారికి ఈ లక్ష్మిబాండారం సంపాదించి, సామ్రాజ్యాన్ని సుభిక్షంగా ఏలుతారు అని చెబుతారు. అయితే అప్పటికి ఆ రాజు ఎనిమిదవ తరం వారు అవ్వడం రాజు భార్య గర్భం ధరించి ఉండడం వలన పుట్టబోయే యువరాజు తొమ్మిదవ తరం రాజు కావునా అతడే ఈ లక్ష్మిబాండారం సాధిస్తాడు అని వారు అనుకుంటారు. ‘NTR KR Vijayala LakshmiKataksham Telugu Movie’.పేరాశతో ప్రచండుడు లక్ష్మి బాండారం కోసం ప్రయత్నించి భంగపడడం

రాజగురువు తన ఇద్దరి శిష్యులకు హితబోధ చేసి, మీకు తెలిసిన విద్యను పరులకు సేవచేసేవిగా ఉపయోగించమని చెప్పి, తాను తపస్సుకు వెళ్తాడు. అయితే ఇద్దరి శిష్యులలో ప్రచండుడు స్వార్ధ పరుడై గురువుగారు దువుతుండగా లక్ష్మి బాండారం గురించిన రహస్యం చదివి తెలుసుకుంటాడు. గురువుగారు తపస్సుకు వెళ్ళగానే లక్ష్మిబాండారం దక్కించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అయితే అక్కడ గణపతి విగ్రహం అతనిని దండిస్తుంది, అక్కడ ఆకాశవాణి అడిగిన మూడు ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పలేని ప్రచండుడుకి ఆకాశవాణిగా కేవలం మధురవర్మ మహారాజు కొడుకు మాత్రమే ఈ నిధిని సాధించగలడని చెబుతుంది.

NTR KR Vijayala LakshmiKataksham Telugu Movie

మహారాణి అమ్మవారి గుడిలో మగశిశువుని ప్రసవించగానే ప్రచండుడు తన మంత్ర శక్తితో అందరిని మూర్చపోయేటట్టు చేసి మధురవర్మ రాజకుమారుడిని ఎత్తుకువెళ్లిపోతాడు. మహారాజ దంపతులు దుఃఖిస్తూ ఉంటే, రాజ పురోహితులు జాతకం చూసి, ఖచ్చితంగా రాజకుమారుడు తిరిగి వచ్చి సామ్రాజ్యాన్ని దేవేంద్ర వైభవంతో పరిపాలిస్తాడని చెబితే వారు తేరుకుంటారు. రాజ పుత్రుడుని తీసుకుపోయిన దుష్ట ప్రచండుడు, రాజ కుమారుడుకి కులవర్ధనుడు(NT Ramarao)గా నామకరణం చేసి, పెంచి పెద్దచేసి సకల విద్యలు నేర్పిస్తాడు. పూర్తీ విద్యార్హత వచ్చింది అనగానే అతడిని మరల లక్ష్మిబాండారం కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. రాకుమారుడు గణపతి దగ్గర ఆకాశవాణి అడిగిన మూడు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పడంతో లోపలికి ప్రవేశం లభిస్తుంది. లోపాలకి వెళ్ళిన కులవర్ధనుడు గుడ్లు గ్రహించుకుని బయటికి వస్తాడు.

NTR KR Vijayala LakshmiKataksham Telugu Movie

కులవర్ధనుడుతో లక్ష్మిబాండారం కోసం ప్రచండుడి ప్రాకులాట

మొదటి ప్రయత్నంలో విఫలమైన ప్రచండుడి ప్రయత్నం కులవర్ధనుడు ద్వారా రెండో రహస్యం దక్కించుకొని, మరలా రాజకుమారుడు దగ్గర నుండి శక్తులను గ్రహించి అతనిని తన మాయ శక్తితో గాలిలో దూరంగా విసిరేస్తాడు. అలా విసిరివేయబడ్డ కులవర్ధనుడు అడవిలో ఎక్కడో పడితే, మేకలు కాసుకునేవారి దగ్గర చేరతాడు. అయితే కులవర్ధనుడు గతంలో జరిగినది అంతా మరిచి ఉంటాడు. ప్రచండుడు లక్ష్మిబాండారం కోసం తన ప్రయత్నాలు చేయడానికి వెళ్తూ ఉంటే, అతని సహా శిష్యుడు కూడా ప్రచండుడుని అనుసరిస్తాడు. ఆ ప్రయత్నంలో అతను ఒక గుడ్డుపై వ్రాసి ఉన్నట్టుగా అనుసరించి, ఒక బేతాళ చెట్టు దగ్గరికి వెళితే అక్కడ ఒక పాత్ర లభిస్తుంది. గుడ్డు ముక్కలు వజ్రనాథ వంశపు పట్టపురాణి చేత పాయసం చేయించి ఆ పాయసంలో కత్తిని మూడు సార్లు ముంచి ఆ పాత్రని గీరినప్పుడే అందులో కొన్ని వివరాలు లభిస్తాయి అని వ్రాసి ఉంటుంది. మరల రాజకుటుంబంతో లంకె పడడంతో ప్రచండుడు మధురవర్మకి దగ్గరికి వస్తాడు. NTR KR Vijayala LakshmiKataksham Telugu Movie

ప్రచండుడు సహా శిష్యుడు అయిన వినయదండుడు అక్కడ దగ్గరిలో ఉన్న కోదండపానేశ్వరుల మిత్రులైన మంత్రదండులనే మరో ముని కలుస్తాడు. ఆ మునితో ప్రచండుడి గురించి చెబుతాడు. అప్పుడు ముని ఇంకా వివరాలు కావాల్సి ఉంటుంది, ఆ వివరాలు పురందర రాజ్యపు యువరాణి హేమమాలిని(KR Vijaya) వద్దనున్న నీలమణి వలననే ఇంకా కొన్ని వివరాలు లభిస్తాయి అనగానే అక్కడికి చేరి నీలమణి ద్వారా వివరాలు తెలుసుకుని వెళ్తాడు. అయితే అక్కడ పద్మరేఖలు కలిగిన హస్తం కనబడుతుంది.

NTR KR Vijayala LakshmiKataksham Telugu Movie

ప్రచండుడు ప్రయత్నంలో మధురవర్మ పట్టపురాణి చేసిన ప్రయత్నంలో కూడా పాత్ర నుండి బయటపడిన వివరాలు కేవలం పద్మరేఖలు కలిగిన హస్తం ఉన్న వ్యక్తే చదవగలడని ఉంటాయి. ఇక పద్మరేఖలు ఉన్న హస్తం ఉన్న వ్యక్తి ఎవరో వెతికే ప్రయత్నంలో మహారాజు ప్రకటన చేస్తాడు. అరచేతిలో పద్మరేఖలు ఉన్న వ్యక్తికి లక్ష్మిబాండారం లభిస్తుందని. తన ప్రయత్నంలో అడ్డుపడుతున్నాడని వినయదండని కుక్కవి కమ్మని ప్రచండుడు మంత్ర ప్రయోగం చేస్తాడు. అడవిలో ఉంటున్న కులవర్ధనుడు అక్కడే ఉండే అమ్మాయి సింగారి(రాజశ్రీ)తో ఇష్టంగా మెసులుతూ ఉంటాడు. రాజ్యంలో లక్ష్మిబాండారం గురించి బాగా ప్రచారం జరుగుతుంది. రాజ్యంలో హస్తశాస్త్ర పండితులు.

లక్ష్మిబాండారం లభించాలంటే పద్మరేఖలు కలిగిన వ్యక్తి కోసం గాలింపు

ప్రజల చేతులను పరీక్ష చేస్తూ ఉంటారు. అయితే చాలామంది ప్రజలు తమచేతులపై పద్మరేఖలు గీయించుకుని రాజుగారి రాజ సభకు వస్తారు, కానీ అసలు పద్మరేఖలు కలిగిన వ్యక్తి కనబడడు. అడివిలో మౌడ్యంలో ఉన్న కులవర్ధనుడు దగ్గరికి కుక్క రూపంలో ఉన్న వినయదండ వెళ్లి, అతనిని పాపనాశిని అయిన కొలను ఉన్న ప్రదేశానికి తీసుకుపోతాడు. అక్కడ దైవానుగ్రహం, రాకుమారుడు పోరాటం వలన కొలనులోకి ప్రవేశం లభిస్తుంది. ముందుగా ఆ కొలనులోకి కుక్క ప్రవేశించి, వినయదండగా బయటకి వచ్చి, కులవర్ధనుడు కూడా అందులో స్నానం చేయమంటాడు. అప్పుడు కులవర్ధనుడు కొలనులో ప్రవేశించి బయటకు తన పూర్వస్మృతితో బయటకువస్తాడు. అతనికి లక్ష్మిబాండారం గురించి ప్రచండుడి ప్రయత్నం గురించి, వివరిస్తాడు, వినయదండ. అయితే హటాత్ గా అతని చేయి చూసిన వినయదండ ఆశ్చర్యంతో లక్ష్మిబాండారం నీకే లభిస్తుంది అని వివరిస్తాడు. ఈ హస్తరేఖలు ఉన్న చేయి కలిగిన వ్యక్తి కోసం ప్రచండుడు గాలిస్తున్నాడు, జాగ్రత్తా అని వినయదండ కులవర్ధనుడుని హెచ్చరిస్తాడు. NTR KR Vijayala LakshmiKataksham Telugu Movie.

NTR KR Vijayala LakshmiKataksham Telugu Movie

మధురవర్మ మహారాజు ఎంతవెతికినా ఆ చేయి గల వ్యక్తి దొరకలేదు అని చెబుతాడు. అయితే నేను క్షుద్ర పూజ ద్వారా ఆ విషయం తెలుస్తానని అందుకు సిద్దం చేయమంటాడు, ప్రచండుడు. ప్రచండుడు క్షుద్ర పూజలో కూర్చుంటాడు. పూజలో ఉండి, పద్మరేఖలు కలిగిన ప్రాణిని అవాహం చేస్తాడు. ఆ రాకుమరుడే మరలా అక్కడికి వచ్చి పడతాడు. అతనిని చూసి ఆశ్చర్యానికి గురి, ఆ రాకుమారుడుని మధురవర్మ రాజదంపతుల వద్దకు తీసుకువస్తాడు, ప్రచండుడు. అక్కడ తాళపత్రాలలో ఉన్న రహస్యం చదవమని ప్రచండుడు చెబుతాడు. అయితే కులవర్ధనుడు ఆ వివరాలు చదివినవారికి తప్పించి ఇతరులకు చెబితే లక్ష్మిబాండారం మసిగా మారుతుందని చెప్పడంతో ప్రచండుడు అసహనానికి గురి అవుతాడు.
రాజమందిరంలోనే విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న కులవర్ధనుడుని తమ పుత్రుడుగానే మధురవర్మ రాజదంపతులు భావిస్తారు. అలాగే అక్కడికి పురందర రాజ్యపు యువరాణి పనిమనిషిగా వచ్చిన మాలినిని, కులవర్ధనుడుకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలనీ మధురవర్మ దంపతులు భావిస్తారు. అయితే ఆపదలో అడవిలో ఉన్న తనని ఇష్టపడే సింగారిని రాజమందిరానికి తీసుకువస్తాడు, కులవర్ధనుడు.

ప్రచండుడు మరల కులవర్ధనుడు సహాయంతో లక్ష్మిబాండారం కోసం ప్రయత్నం.

NTR KR Vijayala LakshmiKataksham Telugu Movie

కులవర్ధనుడు, ప్రచండుడు, మధురవర్మ, హేమమాలిని లక్ష్మిబాండారం కోసం బయలుదేరతారు. అయితే దారిలో పనిమనిషి మాలినిగా ఉన్న పురందర రాణిపై సందేహం వచ్చిన ప్రచండుడు, మధురవర్మ ఆమెను శిక్షిస్తూ ఉండగా వినయదండ వచ్చి ఆమెను, ఆమె రాజ్యాన్ని ప్రచండుడి మంత్రశక్తి భారిన పడకుండా అడ్డుకుంటాడు, అంతేకాకుండా తన శక్తితో ప్రచండ మంత్ర శక్తిని నాశనం చేస్తాడు. పురందర మహారాణి తన సైన్యంతో అందరిని బంధించి తమ రాజ్యానికి తీసుకుబోతుంది. కులవర్ధనుడుని మాత్రం పురందర రాజ్యంలో పెట్టుకుని, రాజుని, ప్రచండుడుని రాజ్యం దాటిస్తారు. ప్రచండుడు దారిలో రధికుడుని చంపి రాజు మధురవర్మతో తప్పించుకుంటారు. NTR KR Vijayala LakshmiKataksham Telugu Movie.

పోయిన శక్తిని తిరిగి పొందడానికి ప్రచండుడు మరల క్షుద్ర పూజలు ప్రారంభిస్తే, కులవర్ధనుడు లక్ష్మిబాండారం కోసం బయలుదేరతాడు, తన సహవాసితో. తాళపత్ర గ్రందాలలో ఉన్న సూచనలు అనుసరించి, కులవర్ధనుడు లక్ష్మిదేవి అనుగ్రహం సంపాదిస్తాడు, అలాగే అమ్మ దర్శనంతో మధురవర్మ కుమారుడు తానే అని తెలుసుకుని అమ్మ అనుగ్రహించిన సంపదను గ్రహించి బయలుదేరతాడు. ప్రచండుడు తన ప్రయత్నం ఫలించి మరలా శక్తివంతుడు అవుతాడు. తిరిగి వస్తున్న కులవర్ధనుడు గమనం గమనించిన ప్రచండుడు, మధురవర్మ రాజదంపతులని, హేమమాలినిని తన గృహలో బంధిస్తాడు. అలాగే ప్రచండుడి గృహపై నుండి లక్ష్మిబాండారంతో పోతున్న కులవర్ధనుడుని కూడా గృహలోకి రప్పిస్తాడు.

NTR KR Vijayala LakshmiKataksham Telugu Movie

ప్రచండుడు కులవర్ధనుడుకి గురువు కావడం వలన, గురువుగారి కోరిక మేరకు లక్ష్మిబాండారం ప్రచండుడుకె అప్పగిస్తాడు. అయితే ప్రచండుడు హేమమాలినిని కూడా కోరడంతో అది తప్పని వారిస్తాడు, కులవర్ధనుడు ప్రచండుడుని. కామంతో కళ్ళు మూసుకుపోయిన ప్రచండుడు కులవర్ధనుడుని రెచ్చగొట్టి అతనితో తలబడతాడు. లక్ష్మి అనుగ్రహం కలిగిన కులవర్ధనుడు విజయం సాధిస్తాడు, అర్హత లేని ప్రచండుడు అందరి ఆగ్రహానికి గురి అవుతాడు. అఖిరికి కోందండపానేశ్వరుల ఆగ్రహానికి గురై సర్పమై అడవుల పాలు అవుతాడు. కులవర్ధనుడు పురందర మహారాణి హేమమాలినిని, అడవి పిల్లని పరిణయమాడి లక్ష్మి అనుగ్రహంతో రాజ్యానికి రాజు అవుతాడు. “NTR KR Vijayala LakshmiKataksham Telugu Movie”.

అర్హత లేనివాటి కోసం వేషం మార్చుకుని చేసే ప్రయత్నాలు ఫలించవు అని, ఒకవేళా ఫలించిన నశించిన బుద్దితో ఆ సంపద దక్కదని ప్రచండుడి పాత్రలో ప్రస్పుటం అవుతుంది. వేషం మార్చుకుని వేషాలు వేయించగలిగే శక్తిని సంపాదించి కూడా పేరాశతో భోగాలు కోసం అంతులేని సంపదని ఒక్కడి స్వార్ధం కోసం చేసిన ప్రయత్నం విఫలమై చివరికి దుష్ట సర్పంగా మారి అడవులపాలు అయ్యేలా చేసిన పేరాశను పట్టుకున్న ప్రచండుడు. విధిరాతను బట్టి ఎక్కడిజీవితంలో అక్కడ సంతోషంగా గడిపే కులవర్ధనుడుకి ప్రచండుడి ప్రయత్నాలే కులవర్ధనుడుని మహారాజుగా మార్చాయి. చిత్రం అంతా నిధికోసం కావాల్సిన మార్గాలను వెతుక్కుంటూ ప్రయత్నాలతో సాగిపోతుంది. ధనం మీద ఆశలేని వ్యక్తి మహారాజు, అయితే పేరాశతో పెడదారిన పడిన ప్రచండుడు పాముగా మారి అడవులలోకి పోయాడు.

ధన్యవాదాలు
జైచిత్ర – JaiChitra